آموزش سیسکو دوره CCNP – ایجاد Redundancy در سوئیچ سیسکو

در سری های جدید سوئیچ سیسکو مانند سری ۴۵۰۰ و یا ۶۵۰۰ برای ایجاد Redundancy امکانی گذاشته شده که بتوانیم یک سوئیچ را در وضعیت Active و سوئیچ دیگری را در وضعیت Standby قرار دهیم تا هر زمان که سوئیچ اصلی از دسترس خارج شد سوئیچ دوم به صورت اتوماتیک جایگزین سوئیچ اصلی معیوب شود.

حالت های مختلف برای ایجاد Redundancy در سوئیچ سیسکو :

حالت  Route processor redundancy یا RPR : 

در این حالت وضعیت فعالیت ماژول Standby به صورتی است که اگر ماژول اصلی Fail شد ، پس از گذشت مدت زمان کوتاهی که برای آماده شدن ماژول Standby لازم است ، شروع به فعالیت مینماید.

البته برای فعال شدن ماژول Standby همه ماژول های دیگر بایستی reload شوند.

حالت   Route processor redundancy plus یا +RPR :

در این حالت ماژول Supervisor در وضعیت آماده تری نسبت به حالت قبل میباشد و در حالت Boot شده به نحوی که Route Engine را میبیند ولی در لایه ۲ یت لایه ۳ فعال نشده است.

این کار زمان جایگزین شدن ماژول standby را کاهش میدهد .

حالت Stateful switchover  یا SSO :

در این وضعیت ، ماژول standby کاملا boot شده و هیچ تاخیری در جایگزین شدن این ماژول وجود ندارد .

جدول مربوط به زمان های جایگزین شدن ماژول Standby در انواع حالت های بالا :

ایجاد Redundancy در سوئیچ سیسکو

توجه داشته باشید که سوئیچ های ۴۵۰۰ حالت +RPR را پشتیبانی نمیکند.

خلاصه سه وضعیت بالا برای ایجاد Redundancy در سوئیچ سیسکو :

ایجاد Redundancy در سوئیچ سیسکو - آموزش شبکه

دستورات لازم برای پیاده سازی و ایجاد Redundancy در سوئیچ سیسکو :

ابتدا با زدن دستور Redundancy وارد Config-red سوئیچ سیسکو شده و mode مورد نظر را وارد مینمایید :

Switch(config)# redundancy

Switch(config-red)# mode { rpr | rpr-plus | sso }

نکته :

اگر حالت +RPR را انتخاب کنید بایستی حتما از ورژن های IOS یکسان در هر دو ماژول استفاده شود و اگر یکسان نباشند به صورت پیش فرض وضعیت RPR برای ماژول ها در نظر گرفته میشود.

نمایش وضعیت Redundancy در سوئیچ :

دستور  show redundancy states  برای این منظور استفاده میشود :

ایجاد Redundancy در سوئیچ سیسکو - آموزش شبکه

Configuring Supervisor Synchronization :

میتوان انتخاب کرد که چه اطلاعاتی بین ماژول Active و ماژول Standby یکسان سازی یا Sync شوند با دستور زیر امکان پذیر است :

Switch(config)# redundancy
Switch(config-red)# main-cpu

Switch(config-r-mc)# auto-sync { startup-config | config-register | bootvar }

اگر بخواهید یکسان سازی یا Sync به صورت پیش فرض انجام شود از دستور auto-sync standard  در قسمت آخر استفاده نمایید.

مفهوم و دستور NSF :

زمانی که ماژول و یا سوئیچ فعال شبکه Fail میشود و قرار است سوئیچ یا روتر Backup جایگزین شود ، زمانی برای جمع آوری جدول FIB یا جدول مسیریابی شبکه تلف میشود.

برای از بین بردن این زمان تلف شده میتوان اینگونه تعریف کرد که سوئیچ جایگزین اطلاعات مربوط به مسیریابی و یا همان جدول FIB را از سایر سوئیچ ها و روترهای موجود در شبکه دریافت نماید تا در زمانی که قرار است جایگزین سوئیچ اصلی شود بتواند هرجه سریع تر وارد عمل شود.

این قابلیت در Routing Protocol های مختلف نیز مطابق جدول زیر قابل پیاده سازی میباشد :

فعال کردن nsf در routing protocol - آموزش شبکهنویسنده : علی قاسمی


آموزش سیسکو دوره CCNP – ایجاد Redundancy در سوئیچ سیسکو

شرکت ژیوان ارائه دهنده خدمات شبکه شامل پشتیبانی شبکه , راه اندازی و نصب شبکه , طراحی شبکه , فروش تجهیزات شبکه , سرور و مجازی سازی,اتوماسیون

صنعتی, خانه هوشمند