زیر ساخت (Passive)

نرم افزار (Active)

خدمات شبکه

سرور و مجازی سازی

سیستم های تلفنی و VOIP

خدمات مخابراتی و ارتباط راه دور

امنیت شبکه (Network Security)

برق اضطراری (UPS)

دوربین مدار بسته (CCTV)

فروش تجهیزات

نرم افزار های سفارشی

طراحی وب سایت