ترفندهای ویندوز ۵ – دستور goto و الگوریتم تکرار در Batch اسکریپت

یکی از بخش های مهم برنامه نویسی ایجاد یک روند تکرار شونده در کد است. معموالا با ایجاد یک حلقه یا Loop این کار صورت می گیرد. به دلیل اهمیت این مبحث می خواهیم در درس ترفندهای ویندوز ۵ – دستور goto و الگوریتم تکرار در Batch اسکریپت به این موضوع بپردازیم.

دستور goto و روش استفاده از آن

زمانی که یک برنامه می نویسیم می توانیم در خط های دلخواه Label یا برچسب قرار دهیم و در زمان دلخواه به آن خط برگردیم. در Batch فایل لیبل ها را با قرار دادن : در ابتدای نام مشخص میکنیم. سپس با دستور goto به آن لیبل باز میگردیم.(استفاده از کلمه ی لیبل به این دلیل است که شما را هرچند اندک با اصطلاحات برنامه نویسی آشنا کنیم)

اجازه دهید با یک مثال ساده با این مطلب آشنا شویم. متن زیر را کپی کرده و در فایل script6.bat ذخیره نمایید.

@echo off
:START
set /P val1=Enter Y or N:
IF %val1% NEQ Y (
echo You entered wrong letter!
goto START
) ELSE goto END
IF %val1% NEQ N (
echo You entered wrong letter!
goto START
) ELSE goto END
:END
echo Thank you.

همانطور که میبینید در خط دوم ما یک لیبل با اسم START قرار داده ایم و در انتها نیز لیبل END وجود دارد.

مانند درس های قبل در خط سوم با دستور set از کاربر می خواهیم تا یکی از حروف Y یا N را وارد نماید و مقدار ورودی را در متغیر val1 میریزیم. سپس در  IF اول مقدار val1 را چک میکنیم. اگر مقدار ورودی حرف Y نبود با دستور goto START به خط دوم باز میگردیم و پروسه درخواست برای ورود یک حرف تکرار میشود.

در IF دوم نیز چک میکنیم که اگر مقدار val1 حرف N نیست دوباره به لیبل START رفته و پروسه ی درخواست تکرار شود.

الگوریتم تکرار شونده

همانطور که میبینید ما یک الگوریتم تکرار شونده ایجاد کرده ایم. این بدان معناست که از لحظه ی اجرا تا زمانی که کاربر یکی از حروف Y یا N را استفاده نکند درخواست برای ورود، تکرار خواهد شد و تا بینهایت ادامه خواهد یافت تا نتیجه ی درست حاصل شود.

خروجی اسکریپت بالا در cmd به صورت زیر خواهد بود. همانطور که میبینید زمانی که حرف A و عدد ۱ را به خطا وارد کرده ایم برنامه پیغام خطا داده و مجددا درخواست حروف Y یا N را می دهد.

ترفندهای ویندوز 5 - دستور goto و الگوریتم تکرار در Batch اسکریپت

ما در درس ترفندهای ویندوز ۵ – دستور goto و الگوریتم تکرار در Batch اسکریپت ، با یکی از کاربردی ترین بخش ها یعنی الگوریتم تکرارشونده آشنا شدیم. در درس های آتی می خواهیم از دستور goto برای ایجاد حلقه یا loop های ساده استفاده کنیم تا بتوانیم الگوریتم های پیچیده تری را ایحاد نماییم.

امیدوارم مطلب فوق مورد پسند شما قرار گرفته باشد. خواهشمندیم ما را با نوشتن نظرات خود یاری نمایید.


مطالب مرتبط

آموزش اسکریپت نویسی bat. و ترفندهای جالب در ویندوز – مقدمه

ترفندهای ویندوز ۱ – ساخت اولین اسکریپت در Command Prompt

ترفندهای ویندوز ۲ – متغیرها در ویندوز Environment Variables

ترفندهای ویندوز ۳ – دستور SET و تعریف متغیر در اسکریپت

ترفندهای ویندوز ۴ – دستور IF و شرط در Batch اسکریپت

ترفندهای ویندوز ۵ – دستور goto و الگوریتم تکرار در Batch اسکریپت

ترفندهای ویندوز ۶ – ایجاد LOOP در Batch اسکریپت


ترفندهای ویندوز ۵ – دستور goto و الگوریتم تکرار در Batch اسکریپت

شرکت ژیوان ارائه دهنده خدمات شبکه شامل پشتیبانی شبکه , راه اندازی و نصب شبکه , طراحی شبکه , فروش تجهیزات شبکه , سرور و مجازی سازی,اتوماسیون صنعتی, خانه هوشمند