ترفندهای ویندوز ۴ – دستور IF و شرط در Batch اسکریپت

معمولا در برنامه نویسی نیاز داریم بر اساس درست یا غلط بودن یک شرط کاری را انجام دهیم یا از آن صرف نظر کنیم. می توان گفت بدون داشتن شرط در برنامه ایجاد منطق و Logic کار دشواری است. لذا در درس “ترفندهای ویندوز ۴ – دستور if و شرط در Batch اسکریپت” سعی بر آن داریم تا با نحوه ی ایجاد شروط و چند روش کاربردی استفاده از دستور if آشنا شویم.

دستور IF و نحوه ی نوشتار آن در ویندوز اسکریپت

اگر دستور IF را با پارامتر /؟ اجرا کنید دستورالعمل زیر را مشاهده خواهید کرد.

ترفندهای ویندوز 4 - دستور IF و شرط در Batch اسکریپت

همانطور که میبینید میتوان از IF به عنوان مثال برای مقایسه ی اررور کد یک برنامه، مقایسه ی دو متغیر ، وجود داشتن یک فایل و مواردی شبیه به این استفاده نمود. همچنین اگر IF را با NOT استفاده کنیم شرط را به صورت معکوس بررسی خواهد کرد.

توجه کنید که اگر شرطی را مینویسید میتوانید در صورت برقرار بودن، مجموعه ای از دستورات را اجرا کنید کافیست دستورات را بعد از IF داخل پرانتز قرار دهید.

نکته دیگر این است که می توانید در صورت برقرار نبودن شرط نیز در صورت نیاز مجموعه ی دیگری از دستورات را اجرا نمود. در این صورت از عبارت ELSE استفاده خواهیم کرد. به مثال زیر توجه کنید:

IF EXIST file1.txt (
del file1.txt
) ELSE (
echo file1.txt missing.
)

در مثال بالا اگر اسکریپت فایل file1.txt را در شاخه ای که اجرا می شود پیدا کند یعنی شرط وجود داشتن فایل برقرار باشد آن را پاک می کند و در غیر این صورت پیغام  file1.txt missing ظاهر خواهد شد.

مقایسه ی متغیر ها

اگر قصد دارید if را برای مقایسه ی متغیر ها استفاده کنید باید بین متغیر و مورد مقایسه از عبارات EQU برای مساوی، NEQ برای مساوی نیست، LESS برای کمتر، LEQ برای کمتر یا مساوی، GTR برای بزرگتر و از GEQ برای بزرگتر یا مساوی استفاده شود.

برای آشنا شدن با موضوع اجازه دهید مثالی بزنیم.

دستورات زیر را در فایل script5.bat کپی کرده و آن را ذخیره نمایید.

@echo off
set /P val1=Enter Value1:
IF %val1% EQU 2 (
echo Value is equal to 2
) ELSE (
echo Value is not equal to 2
)

حال بیایید برنامه را اجرا کنیم. خروجی برنامه به شکل زیر خواهد بود.

ترفندهای ویندوز 4 - دستور IF و شرط در Batch اسکریپت

اگر به عنوان ورودی عدد ۲ را وارد کنیم عملا شرط اول برقرار خواهد شد چون ما مقدار وارد شده را با عدد ۲ مقایسه میکنیم و اگر EQU یا مساوی بود پیغام  Value is equal to 2 ظاهر خواهد شد در غیر این صورت پیغام echo Value is not equal to 2  نمایش داده می شود.

همانطور که میبینید کاربردهای بسیاری برای if وجود دارد مثلا میتوان شروط مختلف را به صورت تو در تو نوشته و به منطق های پیچیده تری را ایجاد نمود.

امیدواریم در درس ترفندهای ویندوز ۴ – دستور IF و شرط در Batch اسکریپت شما را هرچند مختصر با این دستور آشنا کرده باشیم. خواهشمندیم با نظرات و سوالات خود ما را در بهبود این مبحث یاری نمایید.

[ratings]


مطالب مرتبط

آموزش اسکریپت نویسی bat. و ترفندهای جالب در ویندوز – مقدمه

ترفندهای ویندوز ۱ – ساخت اولین اسکریپت در Command Prompt

ترفندهای ویندوز ۲ – متغیرها در ویندوز Environment Variables

ترفندهای ویندوز ۳ – دستور SET و تعریف متغیر در اسکریپت

ترفندهای ویندوز ۴ – دستور IF و شرط در Batch اسکریپت

ترفندهای ویندوز ۵ – دستور goto و الگوریتم تکرار در Batch اسکریپت

ترفندهای ویندوز ۶ – ایجاد LOOP در Batch اسکریپت


ترفندهای ویندوز ۴ – دستور IF و شرط در Batch اسکریپت

شرکت ژیوان ارائه دهنده خدمات شبکه شامل پشتیبانی شبکه , راه اندازی و نصب شبکه , طراحی شبکه , فروش تجهیزات شبکه , سرور و مجازی سازی,اتوماسیون صنعتی, خانه هوشمند