ترفندهای ویندوز ۳ – دستور SET و تعریف متغیر در اسکریپت

همانطور که در درس قبل یاد گرفتیم در لایه سیستم عامل می توانیم متغیر هایی را تعریف کنیم. حال اگر بخواهیم به صورت داخلی و موقت در اسکریپت خود متغیری را تعریف و با آن کار کرد چه باید بکنیم؟ بنابر این در این درس “ترفندهای ویندوز ۳ – دستور SET و تعریف متغیر در اسکریپت” به این مقوله خواهیم پرداخت.

دستور SET در Batch فایل و کاردبردهای آن

یک روش بسیار ساده جهت این که با دستورات خط فرمان آشنا شویم استفاده از help خود دستورات است. در ویندوز برای گرفتن help در خط فرمان از پارامتر ؟/ بعد از دستور در خط فرمان مانند شکل زیر استفاده می شود.

ترفندهای ویندوز 3 - دستور SET و تعریف متغیر در اسکریپت

همانطور که مشاهده می کنید بعد از دستور set اسم متغیر، علامت مساوی و رشته ای از تعریف دلخواه ما قرار می گیرد. حال اجازه دهید چند مثال برخی از استفاده های کاربردی دستور set را برای مقادیر عددی و رشته ای بررسی کنیم.

ترفندهای ویندوز 3 - دستور SET و تعریف متغیر در اسکریپت

تعریف یک متغیر عددی و جمع جبری در batch اسکریپت

در مثال زیر قصد داریم یک متغیر عددی با نام V1 تعریف کرده و آن را با عدد ۱۰ جمع می کنیم. یک فایل اسکریپت جدید با نام script3.bat را مانند درس های قبل تعریف کرده و کد زیر را در آن کپی کنید.

@echo off
set V1=10
echo First Value=%V1%
set /A V1+=10
echo Result=%V1%

همانطور که میبینید در خط ۳ متغیر V1 را تعریف کردیم و در آن عدد ۱۰ را ریختیم. و در خط ۵ با استفاده از set /A مقدار متغیر V1 را با عدد ۱۰ جمع کردیم.

حال اسکریپت خود را مطابق درس های قبل در پوشه ی _My_Scripts ذخیره نمایید و آن را در cmd اجرا کنید.

ترفندهای ویندوز 3 - دستور SET و تعریف متغیر در اسکریپت

خروجی اسکریپت شما باید مطابق شکل بالا باشد.

گرفتن مقدار از خط فرمان با دستور set

کد زیر را در اسکریپت جدیدی کپی کنید و آن را با اسم script4.bat ذخیره نمایید.

@echo off
set /P val1=Enter Value1:
set /P val2=Enter Value2:
set /A sum1=val1+val2
echo Sum of Value1 and Value2=%sum1%

پس از اجرا در cmd در ابتدا مقدار متغیر Value1 و سپس Value2 از شما خواسته می شود. همانطور که می بیمید اگر بعد از دستور set /P استفاده کنیم میتوان از خط فرمان ورودی گرفت.

در نهایت با استفاده از set /A دو مقدار را جمع کرده و در متغیر sum1 میریزیم و آن را echo میکنیم.

ترفندهای ویندوز 3 - دستور SET و تعریف متغیر در اسکریپت

در درس های بعد به کابردهای جالب تری از دستور set خواهیم پرداخت. خواهشمندیم با نظرات و سوالات خود ما را در بهبود این مبحث یاری نمایید.


مطالب مرتبط

آموزش اسکریپت نویسی bat. و ترفندهای جالب در ویندوز – مقدمه

ترفندهای ویندوز ۱ – ساخت اولین اسکریپت در Command Prompt

ترفندهای ویندوز ۲ – متغیرها در ویندوز Environment Variables

ترفندهای ویندوز ۳ – دستور SET و تعریف متغیر در اسکریپت

ترفندهای ویندوز ۴ – دستور IF و شرط در Batch اسکریپت

ترفندهای ویندوز ۵ – دستور goto و الگوریتم تکرار در Batch اسکریپت

ترفندهای ویندوز ۶ – ایجاد LOOP در Batch اسکریپت


ترفندهای ویندوز ۲ – متغیرها در ویندوز Environment Variables

شرکت ژیوان ارائه دهنده خدمات شبکه شامل پشتیبانی شبکه , راه اندازی و نصب شبکه , طراحی شبکه , فروش تجهیزات شبکه , سرور و مجازی سازی,اتوماسیون صنعتی, خانه هوشمند