آموزش سیسکو دوره CCNP – مفهوم Redundancy – قسمت اول

آموزش شبکه - پروتکل HSRP

همانطور که قبلا گفتیم سوئیچ های چند لایه میتوانند نقش Gateway را در شبکه برای Host های متصل را داشته باشند . مطابق قوانین Redundancy در شبکه اگر شما بخواهید هنگامی که Gateway و در واقع همان سوئیچ لایه ۳ شما که به عنوان Gateway برای شما ایفای نقش میکند ، به هردلیلی از کار بایستد ، باعث ایجاد اختلال در شبکه خواهد شد.

در نتیجه معرفی یک یا چند سوئیچ جایگزین که به صورت اتوماتیک حایگزین این سوئیچ گردند به طور کاملا جدی حائز اهمیت میباشد.

توجه داشته باشید ، به دلیل اینکه در یک کامپیوتر و یا یک Host تنها ما میتوانیم از یک آدرس IP به عنوان Gateway استفاده نماییم ، پس حتما بایستی یک آدرس مجازی برای قرار گرفتن Gateway در Host انتخاب شود و انتخاب اینکه کدامیک از سوئیچ ها وظیفه Gateway را برای کاربران ایفا نماید به عهده خود سوئیچ ها میباشد.

روش های ایجاد Redundancy در سیسکو :

سه روش ( در واقع سه پروتکل ) برای ایجاد Redundancy و High Availability وجود دارد که به ترتیب اهمیت و کیفیت در عملکرد ، مطابق زیر میباشند:

■ Hot Standby Router Protocol (HSRP) 

■ Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)

■ Gateway Load Balancing Protocol (GLBP)

معرفی پروتکل HSRP برای ایجاد Redundancy در روتر ها و سوئیچ های چند لایه سیسکو :

پروتکل HSRP در واقع با قرار دادن روترها و یا سوئیچ های لایه ۳ در یک گروه ، با یک شماره گروه مشخص برای ما Redundancy را تعریف مینماید.

شماره گروه از عدد ۰ تا ۲۵۵ میتواند باشد ولی بسیاری از سوئیچ های سیسکو تنها تا عدد ۱۶ را پشتیبانی میکنند.

هر سوئیچ و یا روتری در پروتکل HSRP طمانی که در یک گروه قرار میگیرد میتواند ۳ وضعیت مختلف داشته باشد :

۱- فعال یا Active : 

این وضعیت برای روتر فعال در گروه بوده و به عنوان Gateway اصلی در شبکه ایفای نقش میکند.

۲- پشتیبان یا Standby :

زمانی که روتر فعال در شبکه به هر دلیلی از کار میافتد ، روتر یا سوئیجی که در حالت Standby قرار دارد به حالت Active میرود و نقش Gateway اصلی را برای شبکه ایفا مینماید.

۳- حالت انتظار یا Listen :

زمانی که یک روتر Standby جایگزین یک روتر فعال در شبکه میشود ، یکی از روترهایی که در حالت Listen هستند به حالت standby میرود تا نفش پشتیبان را برای Gateway حال حاضر ایفا نماید.

روش شناسایی و تعیین وضعیت در پروتکل HSRP :

برای اینکه در یک گروه از HSRP ، روترها بتوانند وضغیت یکدیگر را بررسی نمایند ، پکتی به صورت Broadcast در شبکه با آدرس ۲۲۴٫۰٫۰٫۲ و از نوع UDP با شماره پورت ۱۹۸۵ در شبکه توسز روترها ارسال میشود.

تعیین روتر فعال و یا سایر وضعیت ها در پروتکل HSRP :

برای تعییت اینکه روترها در کدامیک از ۳ وضعیت گفته شده در پروتکل HSRP قرار بگیرند ، وابسته به یک مقدار Priority است که میتواند بین ۰ تا ۲۵۵ باشد.

این مقدار به صورت پیش فرض عدد ۱۰۰ در تمامی سوئیچ ها تعریف شده است.

در پروتکل HSRP مقدار بالاتر ، اولویت بالاتری دارد به عنوان مثال مقدار ۲۰۰ برای یک روتر یا سوئیچ به عدد ۱۰۰ اولویت دارد .

اگر مقدار Priority در روترها مقدار یکسانی باشد به آدرس IP توجه میکند ، در واقع آدرس IP بزرگتر ارجحیت بیشتری دارد.

دستور راه اندازی HSRP بر روی سوئیچ :

برای تعریف گروه و اولویت در HSRP از دستور زیر استفاده میکنیم :

Switch(config-if)# standby group  priority  priority

مثال زیر شماره گروه ۱ و مقدار اولویت ۲۰۰ را برای یک اینترفیس سوئیچ یا روتر در شبکه مشخص میکند.

Switch(config-if)# standby 1 priority 200

نکته :

پکت های Broadcast برای شناسایی وضعیت روترها در شبکه هر ۳ ثانیه یکبار ارسال میشود و حداقل ۳ برابر این زمان یعنی ۹ ثانیه باید صبر کنیم تا در صورت عدم پاسخ اقدام به جابه جا شدن وضعیت روتر نماییم .

Switch(config-if)# standby group timers [ msec ] hello [ msec ] holdtime

با دستور بالا میتوان این زمان را تغییر داد ولی حتما باید به ۳ برابر شدن holdtime دقت داشت.

میلی ثانیه اول برای زمان ارسال hello پکت ها میباشد و میلی ثانیه دوم مربوط به holdtime میباشد.

مثال برای تغییر زمانبندی :

Switch(config-if)# standby 1 timers msec 100 msec 300

نکته :

سوئیچی که در یک گروه از HSRP از همه زودتر روشن میشود بدون توجه به Priority به حالت Active یا فعال در شبکه در میاید.

شکل زیر نمایی را از پروتکل HSRP نشان میدهد :

پروتکل HSRP

نویسنده : علی قاسمی


آموزش سیسکو دوره CCNP – مفهوم و پیاده سازی Redundancy – قسمت اول

آموزش سیسکو دوره CCNP – مفهوم و پیاده سازی Redundancy – قسمت دوم

آموزش سیسکو دوره CCNP – مفهوم و پیاده سازی Redundancy – قسمت سوم

پروتکل HSRP

شرکت ژیوان ارائه دهنده خدمات شبکه شامل پشتیبانی شبکه , راه اندازی و نصب شبکه , طراحی شبکه , فروش تجهیزات شبکه , سرور و مجازی سازی,اتوماسیون صنعتی, خانه هوشمند