آموزش سیسکو دوره CCNP – مفهوم و پیاده سازی Redundancy – قسمت سوم

آموزش شبکه - پروتکل HSRP

همانطور که در بخش اول و دوم در مورد پروتکل HSRP مشاهده کردید ، پروتکل HSRP برای ما Load Balancing را شبکه انجام نمیدهد ، یعنی در آن واحد تنها یک روتر به صورت اکتیو در شبکه در حال فعالیت است .

اگر بخواهیم به نحوی Load Balancing را در نصب شبکه با استفاده از پروتکل HSRP داشته باشیم بایستی به صورت زیر طراحی شبکه را انجام دهیم :

آموزش شبکه - راه اندازی HSRP با Redundancy

در  شکل بالا ما هر روتر را به در ۲ گروه از HSRP معرفی میکنیم که در یک گروه به صورت Active و در گروه دیگر به صورت Standby عمل میکند.

همین کار را برای روتر دوم هم انجام میدهیم ولی به صورت برعکس .

برای برخی از Client ها روتر اول را به عنوان Gateway قرار میدهیم و برای برخی دیگر از Client ها روتر دوم را برایشان به عنوان Gateway تعریف میکنیم.

به این صورت هر دو روتر در شبکه فعال بوده و در زمان Fail شدن روتر مقابل خود را به عنوان روتر فعال برای گروه دیگر قرار میدهد.

آموزش شبکه - راه اندازی HSRP با Redundancy

مشکل بزرگ در طراحی شبکه به صورت بالا :

ایراد بزرگ این نوع طراحی زمانی است که شما مجبورید برای برخی از کاربران IP آدرس شماره ۱ را  به عنوان Gateway قرار دهید و برای گروه دیگر آدرس Gateway دوم را.

بررسی وضعیت عملکرد پروتکل HSRP و عیب یابی آن :

برای مشاهده وضعیت عملکرد پروتکل HSRP از دستور زیر استفاده میکنیم :

  Router# show standby [ brief] [ vlan vlan-id | type mod/num ]

به مثال زیر توجه کنید :

آموزش سیسکو دوره CCNP – مفهوم و پیاده سازی Redundancy – قسمت سوم

در شکل بالا نشان داده شده که سوئیچ A در ۲ گروه از HSRP عضور میباشد ، در یکی از آنها با Priority بالاتر به صورت Active و در دیگری به صورت Standby میباشد.

عبارت Brief در دستورات سیسکو به صورت خلاصه برای شما نتایج مورد نظر را نمایش میدهد.

آموزش نحوه پیاده سازی پروتکل HSRP در این بخش به پایان رسید.

نویسنده : علی قاسمی


آموزش سیسکو دوره CCNP – مفهوم و پیاده سازی Redundancy – قسمت اول

آموزش سیسکو دوره CCNP – مفهوم و پیاده سازی Redundancy – قسمت دوم

آموزش سیسکو دوره CCNP – مفهوم و پیاده سازی Redundancy – قسمت سوم

شرکت ژیوان ارائه دهنده خدمات شبکه شامل پشتیبانی شبکه , راه اندازی و نصب شبکه , طراحی شبکه , فروش تجهیزات شبکه , سرور و مجازی سازی,اتوماسیون صنعتی, خانه هوشمند