آموزش سیسکو دوره CCNP – مفهوم و پیاده سازی پروتکل GLBP – بخش دوم

آموزش شبکه - آموزش سیسکو پروتکل GLBP

در انتهای بخش قبل از مبحث پیاده سازی پروتکل GLBP ، در مورد Traking صحبت کردیم. در این دستور مقدار Object Number را بین ۱ تا ۵۰۰ میتوانیم قرار دهیم که این مقدار به عنوان ایندکس برای تمامی اینترفیس ها قرا رمیگیرد.

همچنین برای تعیین مقدار بالا و پایین Priority و مشخص کردن محدوده اولویت برای AVF بودن روتر از دستور زیر استفاده میکنیم :

Switch(config-if)#glbp group weighting maximum [lower lower] [upper upper]

مقدار lower برای حد پایین اولویت و مقدار Upper حد بالای اولویت را مشخص میکند . مقدار Maximum هم بین ۱ تا ۲۵۴ میتواند باشد.

اینکه مشخص کنیم به ازای از دست رفتن هر لینک ارتباطی روتر چه میزان از اولویت یا priority کم شود در دستور زیر قابل تعریف میباشد:

Switch(config-if)#glbp group weighting track object-number [decrement value]

روش های تقسیم ترافیک در پیاده سازی پروتکل GLBP :

سه روش برای اینکه پروتکل GLBP تقسیم ترافیک را بین روتر های AVF انجام دهد ، وجود دارد :

تقسیم ترافیک با استفاده از روش  Round robin :

این روش که روش پیش فرض در تقسیم تراقیک پروتکل GLBP هم میباشد به این صورت عمل میکند که به طور مثال اگر ۴ روتر AVF داشته باشیم به طور متوالی و پشت سر هم ترافیک به روترها داده خواهد شد .

بدین معنی که اولین ترافیک به اولین روتر ، دومین ترافیک به روتر دوم و ال آخر ، و این کار مجدد از ابتدا شروع میشود.

تقسیم ترافیک با استفاده از روش  Weighted :

در این روش ما به هر اینترفیس وزن خاصی را اختصاص میدهیم ، به عنوان مثال اگر یکی از لینک ها از سرعت بالاتری برخوردار است پس وزن کاری آن را بالاتر تعریف میکنیم تا ترافیک بیشتری از آن انتقال یابد.

تقسیم ترافیک با استفاده از روش  Host dependent :

در این روش میتوان مشخص کرد کدام یک از کاربران (Host) به کدام یک از روترها متصل شود و به این شکل ترافیک را تقسیم نماییم.

دستور تقسیم ترافیک برای پیاده سازی پروتکل GLBP :

Switch(config-if)#glbp group load-balancing [round-robin weighted host-dependent]

دستور فعال سازی پروتکل GLBP :

برای فعال سازی پروتکل GLBP و اختصاص آدرس IP مجازی بر روی آن از دستور زیر استفاده نمایید :

Switch(config-if)#glbp group ip [ip-address [secondary]]

آموزش شبکه - آموزش سیسکو پیاده سازی پروتکل GLBP

شکل بالا پروتکل GLBP را نشان میدهد که از روش Round Robin برای پخش ترافیک به صورت پشت سر هم و به ترتیب کار را انجام خواهد داد.

توجه داشته باشید که AVG میتواند به عنوان AVF نیز عمل کند.

نحوه عملکرد پروتکل GLBP در زمان Fail شدن AVG :

آموزش شبکه - آموزش سیسکو پیاده سازی پروتکل GLBP

در لحظه ای که روتر AVG یه هر دلیل Fail میشود ، برخی که از کامپیوتر ها آدرس MAC آن را به عنوان Gateway در خود دارند ، برای اینکه این بخش از شبکه دچار اختلال نگردد روتر جدیدی که نقش AVG  را به عهده میگیرد آدرس MAC مربوط به AVG قبلی را به عنوان MAC آدرس مجازی دوم در خود نگه میدارد تا در صورت دریافت درخواست از سوی کامپیوتر های شبکه بتواند به آنها پاسخ داده و به این شکل تجهیزات و کانپیوتر های موجود در شبکه هیچ گونه قطعی و مشکلی را احساس نخواهند کرد.

تنظیمات مورد نیاز برای پیاده سازی پروتکل GLBP :

آموزش شبکه - آموزش سیسکو پیاده سازی پروتکل GLBP

تنظیمات هر سه سوئیچ را مطابق شکل بالا تعریف میکنیم و اولویت ها را به صورتی که مشاهده میکنید قرار میدهیم.

بررسی عملکرد وضعیت پروتکل GLBP :

با استفاده از دستور زبر اطلاعات کلی در مورد وضعیت و نقش سوئیچ را در وضعیت GLBP بررسی نمایید :

آموزش شبکه - آموزش سیسکو پیاده سازی پروتکل GLBP

نویسنده : علی قاسمی


آموزش سیسکو دوره CCNP – مفهوم و پیاده سازی پروتکل GLBP – بخش اول

آموزش سیسکو دوره CCNP – مفهوم و پیاده سازی پروتکل GLBP – بخش دوم

شرکت ژیوان ارائه دهنده خدمات شبکه شامل پشتیبانی شبکه , راه اندازی و نصب شبکه , طراحی شبکه , فروش تجهیزات شبکه , سرور و مجازی سازی,اتوماسیون

صنعتی, خانه هوشمند